Skip to content
oferta

Projekty, Kosztorysy, Nadzory Budowlane. Zapraszamy!

Młody kreatywny zespół uprawnionych projektantów wykorzystujący współczesne metody tworzenia dokumentacji budowlanej wymaganej do pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczych niezbędnych przy realizacji robót budowlanych. Biuro posiada grono współpracujących projektantów branżowych, rzeczoznawców oraz doradców technicznych. Realizujemy również prowadzenie robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Budownictwo mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

 

Adaptacja projektów gotowych z wprowadzanymi zmianami, dopasowaniem fundamentów do warunków oraz ukształtowania terenu wraz z opracowaniem planu zagospodarowania terenu. Wykonujemy również projekty wielobranżowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych wykonane od podstaw według wytycznych i wymagań Inwestora. Projektujemy ekonomicznie z sprawdzonych materiałów i nowoczesnych rozwiązań. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Budownictwo handlowo-usługowe

 

Wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych obiektów handlowo-usługowych wymaganych do pozwolenia na budowę według wytycznych Inwestora oraz decyzji o warunkach zabudowy lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektujemy ekonomicznie z sprawdzonych materiałów i nowoczesnych rozwiązań. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zdjęcie przedstawia budynek handlowo-usługowy przy którym prowadzony był nadzór robót budowlanych.

Budownictwo przemysłowe, gospodarstwa rolnego, obiekty inżynierskie

 

Wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych obiektów inżynierskich, przemysłowych, gospodarstwa rolnego wymaganych do pozwolenia na budowę według wytycznych Inwestora oraz decyzji o warunkach zabudowy lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektujemy ekonomicznie z sprawdzonych materiałów i nowoczesnych rozwiązań. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Istniejące obiekty: przebudowa, rozbudowa, obiekty zabytkowe

 

Wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, rozbudowy lub też rozbiórek istniejących budynków począwszy od inwentaryzacji stanu istniejącego po projektowane zmiany i otrzymanie pozwolenia na budowę według wytycznych Inwestora oraz decyzji o warunkach zabudowy lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawowanie nadzorów budowlanych: kierownik budowy, nadzór inwestorski, kosztorysy

 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy w Nadzorze Budowlanym, prowadzenie dziennika budowy oraz oddanie obiektu budowalnego do użytkowania. Przed rozpoczęciem inwestycji oferujemy również sporządzanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i zestawienia materiałów dotyczących inwestycji budowlanych.
oferta

INFORMACJE
ul. 3 Maja 9
14-400 Pasłęk, Polska
biuro.primcad@gmail.com
Tel. + 48 724 649 226

Projekty Kosztorysy Nadzory budowlane Andrzej Kozłowski
primCAD