Skip to content
primCAD

PRIMCAD – Projekty, Kosztorysy, Nadzory budowlane – Andrzej Kozłowski

Działalność naszej firmy została zapoczątkowana w 2018 roku przez mgr inż. Andrzeja Kozłowskiego uprawnionego projektanta i kierownika robót bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji oraz architektury. Kierowanie robotami budowlanymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, handlowo-usługowych, użyteczności publicznej oraz produkcyjno-magazynowych w połączeniu z projektowaniem oraz wiedzą zdobytą jako absolwent PWSZ w Elblągu, University of Castilla–La Mancha w Hiszpanii oraz Politechniki Gdańskiej przełożyło się na doświadczenie wykorzystywane przy dotychczasowych realizacjach.

Kim jesteśmy?

 

Młody kreatywny zespół uprawnionych projektantów wykorzystujący współczesne metody tworzenia dokumentacji budowlanej wymaganej do pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczych niezbędnych przy realizacji robót budowlanych. Biuro posiada grono współpracujących projektantów branżowych, rzeczoznawców oraz doradców technicznych. Realizujemy również prowadzenie robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Co robimy ?

Posiadając uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji oraz architektury oferujemy:

– Projekt budowlany wymagany do pozwolenia na budowę.
– Inwentaryzacja budynku – istniejących zabudowań.
– Pełnienie funkcji – kierownik budowy.
– Pełnienie funkcji – inspektor nadzoru inwestorskiego.
– Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, książka obiektu budowlanego.
– Ekspertyzy techniczne – opinie techniczne.
– Komputerowe wspomaganie projektowania.
– Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, zestawienia materiałów.
Biuro architektoniczno-konstrukcyjne oraz nadzór inwestycji budowlanych
Projekty - Kosztorysy - Nadzory budowlane
onas

INFORMACJE
ul. 3 Maja 9
14-400 Pasłęk, Polska
biuro.primcad@gmail.com
Tel. + 48 724 649 226

Projekty Kosztorysy Nadzory budowlane Andrzej Kozłowski
primCAD